Download Borëbardha dhe shtatë xhuxhat (Snow White and the Seven Dwarfs) I dubluar në Shqip

Download Borëbardha dhe shtatë xhuxhat (Snow White and the Seven Dwarfs) I dubluar në Shqip
Download Video
720p (697.1 MB)
Length: 01:23:11 minutes
Video codec: H264, 1067 Kbps
480p (287.9 MB)
Length: 01:23:11 minutes
Video codec: H264, 379 Kbps